Thiết kế | Bảo hộ | Thương mại hóa

Intellectual Design Group Co., Ltd. (IDG)

Là một công ty tư vấn dẫn đầu về sở hữu trí tuệ và sáng kiến chuyên giúp thiết kế, bảo hộ, thương mại hóa sản phẩm và sáng kiến của bạn. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi bao gồm những luật sư sở hữu trí tuệ, luật gia, chuyên viên bằng sáng chế, người thiết kế và tư vấn viên kinh doanh có thể giúp biến những ý tưởng của bạn thành những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

Chúng tôi đã từng cùng cấp những dịch vụ chất lượng cao và giải pháp mang lại gía trị lớn cho khách hàng của mình, từ những tập đoàn đa quốc gia đến những doanh nghiệp vừa và nhỏ, những khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, trường đại học, viện nghiên cứu cũng như cá nhân (xem thêm về khách hàng của chúng tôi).

Tầm nhìn

Trở thành nhà cung cấp hàng đầu các dịch vụ trong lĩnh vực thiết kế, bảo hộ và thương mại hóa sáng kiến và sở hữu trí tuệ ở hiệp hội các nước Đông Nam Á.

IDG Services

Thiết kế – Bảo hộ – Thương mại hóa

Thiết kế

Thiết kế nhãn hiệu và nhận diện doanh nghiệp của bạn | Thiết kế thương hiệu để bảo hộ nhãn hiệu của bạn | Thiết kế sản phẩm mà bạn có thể bảo hộ với đăng ký bằng sánh chế hay đăng ký kiểu dáng sản phẩm

1

Logo

Chúng tôi thiết kế và bảo hộ logo thương hiệu của bạn. Những luật gia và nhà thiết kế về thương hiệu làm việc với nhau để đảm bảo rằng nhãn hiệu của bạn được đăng ký.

2

Bao bì

Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn thiết kế bao bì độc đáo, khác biệt với bao bì khác và phù hợp với khu vực hay lãnh thổ bạn muốn bán sản phẩm của mình.

3

Hồ sơ năng lực và tờ gấp công ty

Những nhà thiết kế của chúng tôi có thể giúp tạo ra nhận diện doanh nghiệp của bạn cũng như các tài liệu liên quan để mô tả nhận diện và giá trị cốt lõi của bạn một cách chính xác để gây ấn tượng tốt với khách hàng của bạn.

4

Nhận diện doanh nghiệp

Thiết kế nhận diện doanh nghiệp đóng một vài trò rất quan trọng trong việc định hướng chiến lược kinh doanh của bạn và sẽ giúp bạn tìm kiếm được nhiều khách hàng, đối tác và nhân viên có trình độ cao.

Bảo hộ

Đăng ký bằng sáng chế hay đăng ký kiểu dáng sản phẩm để bảo hộ phát minh và kiểu dáng công nghiệp | Đăng ký thương hiệu để bảo hộ logo và nhãn hiệu | Giám sát và thực hiện quyền sở hữu trí tuệ | Tư vấn pháp luật trong lĩnh vực tài sản trí tuệ

 • Đăng ký thương hiệu và nhãn hiệu

  Nhiều doanh nghiệp mới không bảo hộ nhãn hiệu của mình một cách hiệu quả dẫn tới nhiều vấn đề như là thương hiệu của họ không thể phân biệt được với thương hiệu khác, không thể đáp ứng các quy định pháp luật của từng quốc gia về thương hiệu, hay vi phạm không cố ý quyền thương hiệu của doanh nghiệp khác.
  Cho nên chúng tôi đã tạo ra một phương pháp đăng ký thương hiệu toàn diện bằng cách
  thiết kế nhãn hiệu của bạn và áp dụng bảo hộ thương hiệu. Chính vì vậy, nhãn hiệu của bạn sẽ được bảo hộ dưới pháp luật thương hiệu của từng quốc gia.
  Với hệ thống luật sư chuyên về thương hiệu quốc tế của mình, chúng tôi có thể bảo hộ nhãn hiệu của bạn trên cấp quốc tế với hệ thống Madrid Protocol hay là trực tiếp tại tất cả mọi quốc gia theo yêu cầu của bạn.

 • Đăng ký bằng sáng chế và kiểu dáng sản phẩm

  Chúng tôi cung cấp dịch vụ đăng ký bằng sáng chế và kiểu dáng sản phẩm toàn diện cho những sáng kiến của bạn, bao gồm các sản phẩm, quy trình và thiết kế công nghiệp mới của bạn.
  Chúng tôi có thể giúp đăng ký bằng sáng chế hay kiểu dáng sản phẩm của bạn trên cấp quốc tế với hệ thống Patent Cooperation Treaty (PCT) hay là trực tiếp dưới pháp luật của tất cả mọi nước theo yêu cầu của bạn.
  Với đội ngũ mạnh mẽ bao gồm những luật sư và kỹ sư làm về bằng sáng chế của mình, chúng tôi có thể kế hoạch hóa việc đăng ký bằng sáng chế và kiểu dáng sản phẩm của bạn một cách chuyên nghiệp để bảo đảm rằng sáng chế của bạn sẽ được bảo hộ hoàn toàn.
  Thêm vào đó, hàng ngày chúng tôi cũng tích cực cung cấp các dịch vụ nghiên cứu và phân tích về khả năng đăng ký bằng sáng chế và kiểu dáng sản phẩm, FTO, giá trị pháp lý và vi phạm.

 • Giám sát nhãn hiệu và thực hiện quyền của bạn

  Chúng tôi có một phương pháp mới để giám sát các hoạt động vi phạm quyền thương hiệu với sự phân tích trực tuyến tìm ra khách hàng, đối thủ và người vi phạm quyền trên mạng để xem xét các vi phạm của họ có khả năng vi phạm quyền nhãn hiệu hay sản phẩm của bạn. Ngoài ra, chúng tôi vẫn dùng những tài liệu xuất bản về thương hiệu và bằng sáng chế cũng như thông tin về hồ sơ đăng ký để tìm những nhãn hiệu hay sáng chế có khả năng giống nhau được nộp tại cơ quan tài sản trí tuệ từng vùng.
  Với các thông tin này chúng tôi có thể tìm kiếm sự vi phạm quyền, thu thập bằng chứng và thực hiện quyền sở hữu trí tuệ của bạn với cách tố tụng thích hợp để ngừng những người vi phạm ngay lập tức.

Thương mại hóa

Chuyển giao công nghệ | Mở rộng nhãn hiệu | Huấn luyện và tư vấn về chiến lược thương mại hóa nhãn hiệu và sản phẩm

Tư vấn về sáng chế

Chúng tôi làm việc tận tuỵ giúp bạn tạo ra một chiến lược thành công cho các sánh chế để tăng giá trị của sản phẩm và công việc sáng chế. Sự kết hợp giữa kiến thức chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh, quản lý sở hữu trí tuệ, thiết kế, nghiên cứu thị trường và kỹ thuật cùng với phương pháp ENLIGHTIVE® của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm được sự thấu hiểu mới về người tiêu dùng, hiểu về hoạt động nghiên cứu và phát triển của đối thủ, dự đoán các xu hướng thị trường công nghệ và người tiêu dùng. Dịch vụ của chúng tôi có thể giúp bạn giới thiệu thành công sản phẩm hay dịch vụ mới tại Thái Lan và ASEAN.

Đại lý chuyển giao công nghệ

Nhượng quyền là một trong những cách hiệu quả mà người sở hữu một phương pháp kỹ thuật nào đó có thể áp dụng để nhận được nhiều lợi ích từ sở hữu trí tuệ và chúng tôi có thể giúp bạn đánh gía tiềm năng của kỹ thuật ấy từ những khía cạnh khác nhau và tạo ra một chiến lược nhượng quyền tốt. Những hình thức hợp tác hay đại lý khác nhau có thể được áp dụng tùy vào kết quả đánh giá thương mại sáng chế của bạn mà chúng tôi thực hiện.

Quỹ dành cho sánh chế của chính phủ Thái Lan

Chúng tôi đã phát triển những giải pháp riêng của mình để tạo điều kiện tốt cho việc xin quỹ mà chính phủ cung cấp cho những dự án nghiên cứu và sáng chế. Chính phủ có thể hỗ trợ cả về mặt tài chính lẫn những hỗ trợ không liên quan tài chính. Chúng tôi có thể gíup bạn chuẩn bị các gíậy tờ hợp lệ với các điều kiện đăng ký của những cơ quan nhà nước như là NIA và NSTDA.

enlightive_circle-462x460_VN

ENLIGHTIVE® (Englightening + Predictive) dịch vụ và giải pháp riêng của IDG, áp dụng cả cơ sở dữ liệu và IP intelligence kết hợp với sự hiểu biết đa dạng của chuyên gia để giúp khách hàng của mình đạt được các mục tiêu như sau

 • Hình dung xu hướng công nghệ toàn cầu trong ngành của bạn;
 • Hiểu biết về đối thủ và chiến lược của họ;
 • Tìm whitespace cho các sáng chế kinh doanh và sản phẩm của bạn;
 • Tìm ra những sự thấu hiểu khách hàng và nhu cầu của thị trường quan trọng nhất;
 • ENLIGHTIVE® Brand Monitoring để giám sát, tìm và ngừng các hoạt động vi phạm quyền của bạn.
 • Hoạt động vi phạm.

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi

Chúng tôi là CHUYÊN GIA CHUYÊN NGHIỆP VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ SÁNG CHẾ. Đội ngũ của chúng tôi được củng cố bởi những chuyên gia về chiến lược sáng kiến, luật sư về bằng sáng chế, kiểu dáng sản phẩm và thương hiệu, kỹ sư và nhà khoa học làm về bằng sáng chế, nhà thiết kế và nhà phát triển kinh doanh CÓ KHẢ NĂNG CAO. BẠN CÓ THỂ GIAO PHÓ CHÚNG TÔI THIẾT KẾ, BẢO HỘ VẢ THƯƠNG MẠI HÓA SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỚI GIÁ TRỊ CAO CỦA BẠN.

Khách hàng

Đây là một số khách hàng tiêu biểu trong hơn 1000 khách hàng và đại lý tin cậy vào chúng tôi.

Hãy để chúng tôi thiết kế, bảo hộ và thương mại hóa nhãn hiệu và sáng chế của bạn.

Liên hệ

Điện thoại ‍(+66) ‍2011 7161 Số fax
 ‍(+66) ‍2968 2499

Email contact@idgthailand.com

Để lại tin nhắn