သင်တန်းများဆွေး‌နွေးပွဲများ

IP နှင့် Innovation နယ်ပယ်တွင်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ရန် မိမိကိုယ်တိုင်ကျွမးကျင်အောင်လုပ်ပါ။

သင်တန်းများအားလုံးသည်ထိုင်းနှင့်အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့် သင်ကြားနိုင်ပါသည်။

ဖန်တီးမှုသင်တန်းများ

 • IP ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်အတူလမ်းကြောင်းသစ်များကိုဖန်တီးခြင်းသင်တန်း၊
 • R&D နှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတို့အတွက် တီထွင်မှုရှာဖွေခြင်းနည်းပညာသင်တန်း၊
 • စီးပွားရေးအချက်အလက်များအသုံးပြု၍တီထွင်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသင်တန်း၊
 • စီးပွားရေးအချက်အလက်များအသုံးပြု၍တီထွင်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသင်တန်း
1.png
3.png

IP ကာကွယ်မှုသင်တန်း

 • အသိဉာဏ်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်အခြေခံသင်တန်း၊
 • တီထွင်မှုမူကြမ်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်စိစစ်လေ့လာမှူအတွက်လျှောက်ထားခြင်းသင်တန်း၊
 • နိုင်ငံတကာအမှတ်တံဆိပ်နှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ခွင့်ကာကွယ်မှုသင်တန်း၊
 • အနုပညာနှင့်ဖျော်ဖြေမှုအတွက်အကာကွယ်ပေးခြင်းသင်တန်း၊
 • ကုန်သွယ်ရေးလျှို့ဝှက်ချက်များကိုကာကွယ်ရန်နှင့်အဖွဲ့စည်းဗဟုသုတများ၊

အသိဉာဏ်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်အာဏာသက်‌ရောက်ခြင်းသင်တန်း

 • အသိဉာဏ်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်နှင့်စပ်လျဥ်းသည့်စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း၊
 • အသိဉာဏ်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်နှင့်စပ်လျဥ်းသည့်တရားစွဲဆိုခြင်း၊အာဏာသက်ရောက်စေခြင်း၊ချိုးဖောက်မှုတို့မှ ကာကွယ်ရန်သင်တန်းများ၊
 • လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်နှင့်စီးပွားရေးနည်းဗျူဟာနည်းပညာတို့အတွက်အသုံးဝင်မှုသင်တန်း၊
4.png

အသိဉာဏ်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်အာဏာသက်‌ရောက်ခြင်းသင်တန်း

 • အသိဉာဏ်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်နှင့်စပ်လျဥ်းသည့်စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း
 • အသိဉာဏ်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်နှင့်စပ်လျဥ်းသည့်တရားစွဲဆိုခြင်း၊အာဏာသက်ရောက်စေခြင်း၊ချိုးဖောက်မှုတို့မှကာကွယ်ရန်သင်တန်းများ